หน้าแรก

ป้ายรับลงทะเบียน65

รูปภาพกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง

เทียนเหงพร่างตา ผ้าทอกะเหรี่ยง เสนาะเสียงสาละวิน

งามถิ่นธรรมชาติ พระธาตุสี่จอม กล้วยไม้หอมเอื้องแซะ

แม่สะเรียงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ผู้มาเยือนต้องไม่ผิดหวังแน่นอน

แม่สะเรียงมีของกิน  อาหาร ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

“ออกหว่า” ประเพณีสำคัญของชาวอำเภอแม่สะเรียง นิยมจัดขึ้นตามความเชื่อ ของชาวอำเภอแม่สะเรียง เมื่อคลั้นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ….

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
999 หมู่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
Email : saraban-maesariang@lgo.mail.go.th
โทรศัพท์ 0 - 5368 - 1231  โทรสาร 0 - 5368 - 2743

ติดต่อเรา