หน้าแรก

ข่าวสารจาก Facebook เทศบาล

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ

  บทความผลประโยชน์ทับซ้อน ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
  ระบบอุปถัมภ์กับการคอรัปชั่นในสังคมไทย ดาวน์โหลด
  บทความผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

กระทู้ถามตอบ

 

เทียนเหงพร่างตา ผ้าทอกะเหรี่ยง เสนาะเสียงสาละวิน

งามถิ่นธรรมชาติ พระธาตุสี่จอม กล้วยไม้หอมเอื้องแซะ

แม่สะเรียงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ผู้มาเยือนต้องไม่ผิดหวังแน่นอน

แม่สะเรียงมีของกิน  อาหาร ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

“ออกหว่า” ประเพณีสำคัญของชาวอำเภอแม่สะเรียง นิยมจัดขึ้นตามความเชื่อ ของชาวอำเภอแม่สะเรียง เมื่อคลั้นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ….