หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

เทียนเหงพร่างตา ผ้าทอกะเหรี่ยง เสนาะเสียงสาละวิน

งามถิ่นธรรมชาติ พระธาตุสี่จอม กล้วยไม้หอมเอื้องแซะ

แม่สะเรียงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ผู้มาเยือนต้องไม่ผิดหวังแน่นอน

แม่สะเรียงมีของกิน  อาหาร ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

“ออกหว่า” ประเพณีสำคัญของชาวอำเภอแม่สะเรียง นิยมจัดขึ้นตามความเชื่อ ของชาวอำเภอแม่สะเรียง เมื่อคลั้นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ….