หน้าแรก

มาตรฐานภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ

  บทความผลประโยชน์ทับซ้อน ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
  ระบบอุปถัมภ์กับการคอรัปชั่นในสังคมไทย ดาวน์โหลด
  บทความผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด

ข่าวสารจาก Facebook เทศบาล

กระทู้ถามตอบ

เทียนเหงพร่างตา ผ้าทอกะเหรี่ยง เสนาะเสียงสาละวิน

งามถิ่นธรรมชาติ พระธาตุสี่จอม กล้วยไม้หอมเอื้องแซะ

แม่สะเรียงมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี ผู้มาเยือนต้องไม่ผิดหวังแน่นอน

แม่สะเรียงมีของกิน  อาหาร ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

“ออกหว่า” ประเพณีสำคัญของชาวอำเภอแม่สะเรียง นิยมจัดขึ้นตามความเชื่อ ของชาวอำเภอแม่สะเรียง เมื่อคลั้นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ….


เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

999 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทร 053-681231 โทรสาร. (แฟกซ์) 053-682743

ช่องทางติดต่อ