กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่มอบสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย คุณป้าลมัย เจริญสุข ชุมชนคริสเตียน และ คุณป้าสุนทร จูฑะเตมีย์ ชุมชนบ้านโป่งนอก

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมคณะผู้บริหาร ตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่มอบสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย คุณป้าลมัย เจริญสุข ชุมชนคริสเตียน และ คุณป้าสุนทร จูฑะเตมีย์ ชุมชนบ้านโป่งนอก

อาจเป็นรูปภาพของ Montri Bumroongkitอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, สถานที่ในร่ม และโรงพยาบาลอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Montri Bumroongkit, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง

ติดต่อเรา