กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สะเรียงดำเนินการลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ ศาลจังหวัดแม่สะเรียง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียงให้ดำเนินการลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ ศาลจังหวัดแม่สะเรียง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อดังกล่าว พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามมาตราการในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด อีกทั้งต้องใส่หน้ากากอนามัย งดการรวมกลุ่ม ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

ติดต่อเรา