การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

อาจเป็นรูปภาพของ ชัยชนะ ปุรณะวิทย์ และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Chaiyan Posuwan และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ และ Pirun Soontareeyapab และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ ชัยชนะ ปุรณะวิทย์, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง GooPle Ple, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และข้อความพูดว่า "ผอ.กองช่าง"อาจเป็นรูปภาพของ Paphakon Sritan, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ติดต่อเรา