การประชุมสภา สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

การประชุมสภา สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 4 พฤศจิกายน​ 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2
อาจเป็นรูปภาพของ Montri Bumroongkit และ ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Thorn Nuntasomboon, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และเสื้อคลุม
ติดต่อเรา