กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึง เนื่องในวโรกาสวันสำคัญของไทย “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึง เนื่องในวโรกาสวันสำคัญของไทย “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบาลตำบลแม่สะเรียง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการชุมชน ชมรม อสม.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ผู้ใหญ่หมู่ 12 และประชาชนจิตอาสา ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดแสนทอง

ติดต่อเรา