กิจกรรมพลังของชุมชนสร้างถนนปลอดภัย

วันที่ 15 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียงนำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมจิตอาสาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เครือข่ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปกครองอำเภอแม่สะเรียง ดำเนินกิจกรรมพลังของชุมชนสร้างถนนปลอดภัย และได้รับเกียรติจากนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจจิตอาสาผู้ปฏิบัติงาน โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรวมพลังของชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ได้มีการฉีดล้างคราบสกปรกบนผิวถนน ปรับปรุงตีเส้นบริเวณทางข้ามถนนทางม้าลาย รวมไปถึงป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ ให้มีความชัดเจน และจะมีการดำเนินการในทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนนอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ถนน และ ถนนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ถนนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, แหล่งน้ำ และ ถนน

ติดต่อเรา