กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เทศบาลตำบลแม่สะเรียงเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ Buamai Arunee และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Buamai Arunee และ Yutt Kham และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง วรากร มรกตวิจิตรการ, Buamai Arunee, พัลลภ หว่าละ และ Yutt Kham, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Yutt Kham และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Timeless Memories, ผู้คนกำลังยืน และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง Buamai Arunee และ พัลลภ หว่าละ และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

ติดต่อเรา