ขุดลอกลำห้วย และลำเหมืองแกนที่ตื้นเขิน พร้อมทั้งเก็บขยะสิ่งปฏิกูลออกจากท่อระบายน้ำ

วันที่ 4 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ขุดลอกลำห้วย และลำเหมืองแกนที่ตื้นเขิน พร้อมทั้งเก็บขยะสิ่งปฏิกูลออกจากท่อระบายน้ำ เพื่อลดการอุดตัน ทำการตักหิน ดิน ทราย และขยะหน้าตะแกรงตามจุดต่างๆ บริเวณชุมชนโป่งนอก เพื่อการระบายน้ำ ไม่ให้กีดขวางทางน้ำ เพื่อให้สามารถรับน้ำฝน และน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ติดต่อเรา