!!!ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจ เที่ยวชมงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจ เที่ยวชมงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม นี้ โดยมีกิจรรมเด่น ได้แก่ การตักบาตรพระสงฆ์ ในเวลาตี 4 ตลอดทั้งสามวันที่จัดงาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอแม่สะเรียง ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย กิจกรรมขบวนแห่เทียนเหงหรือขบวนแห่เทียนพันเล่ม และกิจกรรมลานวัฒนธรรมล้านนาตะวันตก นอกจากนี้ยังมี การจัดกิจกรรมการประกวดธิดาออกหว่า การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงจากศิลปินชื่อดัง การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอแม่สะเรียง โดยตลอดช่วงงานประเพณีออกหว่าจะมีการประดับโคมไฟหลากหลายรูปแบบและซุ้มราชวัตร อย่างสวยงามตามท้องถนนและบ้านเรือนทั่วทั้งตัวอำเภอแม่สะเรียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อเรา