คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมผู้อำนวยการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานเลือกตั้ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมผู้อำนวยการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานเลือกตั้ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ โรงแรมสิบล้านบุรีรีสอร์ท อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา