คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้จ้างเหมาลงตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด

วันที่ 3 มีนาคม 2564 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้จ้างเหมาลงตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ถนนแสนทอง ซอย 1 หมู่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไปอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ เด็ก, กำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และถนนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน, กลางแจ้ง และต้นไม้

ติดต่อเรา