คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมท่านรองปลัด ธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ เข้าพบ ท่านสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมท่านรองปลัด ธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ เข้าพบ ท่านสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ได้รับความเมตตาจากท่าน ให้คำแนะนำ ข้อราชการต่างๆ เพื่อนำมาปฏิบัติ และ ประสานงานให้ความร่วมมือ เพื่อพัฒนาอำเภอแม่สะเรียง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ พี่น้องประชาชนโดยทั่วกัน..ครับ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ และ Montri Bumroongkit และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง Montri Bumroongkit, ชัยชนะ ปุรณะวิทย์ และ ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดเครื่องแบบทหารอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน ซึ่งรวมถึง ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ และ Montri Bumroongkit และผู้คนกำลังยืน

ติดต่อเรา