ครั้งที่ 1 (28 กุมภาพันธ์ 2565)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกองช่างเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำประชาคมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำยวม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบฝั่งเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ ลานวัดสุพรรณรังษี

ติดต่อเรา