งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ต่อบัตรผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ ต่อบัตรผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน จำนวน 1 ราย นางสาวศรี มันทะนา (ชุมชนมงคลทอง) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ พร้อมเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งจะได้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

ติดต่อเรา