ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ตรวจความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน ซึ่งรวมถึง โคน จังไร, เขมจิรา พญานาคี มหาเศรษฐีร้อยล้าน, นักรบ โบราณ, ร้อย ตรี, Paphakon Sritan และ ปรียานุช พระโพธฺิ์ และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป

ติดต่อเรา