ทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำป้ายประชาสัมพันธ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตั้งตามจุดที่กำหนดตามประกาศเทศบาลตำบลแม่สะเรียงจำนวน 16 ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับทราบ ต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, เสื้อคลุม และท้องฟ้าไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ถนนอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ถนน และถนนไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ อาคาร, กลางแจ้ง และต้นไม้ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ติดต่อเรา