ทำพิธี บวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 #เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ทำพิธี #บวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หน้าเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ติดต่อเรา