นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ประจำปีพุทธศักราช 2564

ขอเลื่อนประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔   ดาว์นโหลดเอกสาร
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔   ดาว์นโหลดเอกสาร
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔   ดาว์นโหลดเอกสาร
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔   ดาว์นโหลดเอกสาร
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔   ดาวโหลดเอกสาร
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔   ดาว์นโหลดเอกสาร
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔   ดาว์นโหลดเอกสาร
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔   ดาว์นโหลดเอกสาร
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ครั้งแรก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔   ดาว์นโหลดเอกสาร

ประจำปีพุทธศักราช 2563

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (ขยายเวลา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเลื่อนการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประจำปีพุทธศักราช 2562

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ติดต่อเรา