นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้เดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล นิติกรชำนาญการ โอนย้ายไปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงนำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้เดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล นิติกรชำนาญการ โอนย้ายไปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ ร้อย ตรี และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Montri Bumroongkit และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง Montri Bumroongkit, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน ซึ่งรวมถึง ร้อย ตรี, Suraphol Srisin และ ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ ร้อย ตรี, กำลังยืน และดอกไม้

ติดต่อเรา