บริการตัดผมให้ผู้สูงอายุ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้รับมอบหมายจากนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ให้ลงพื้นที่เพื่อบริการตัดผมให้ผู้สูงอายุ ชุมชนโป่งใน เนื่องด้วยผู้สูงอายุติดบ้าน ทางทีมงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียงจึงได้บริการตัดผมให้ผู้สูงอายุฟรีถึงบ้าน บริการคืองานของเรา

ติดต่อเรา