บริการ รับ-ส่ง ผู้สูงอายุ

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 15.00 น.
🔴 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทีมงาน STC เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้รับแจ้งว่ามีผู้สูงอายุชุมชนมงคลทอง ลื่นล้มในห้องน้ำ เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบ ประเมินอาการ พบแผลบริเวณศีรษะ จึงได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลแม่สะเรียง
🔴 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทีมงาน STC เทศบาลตำบลแม่สะเรียง บริการ รับ-ส่ง โรงพยาบาลแม่สะเรียง คุณยายมาลัย หม่องเขียว ชุมชนโป่งนอก ระยะเวลา 4 วัน
ติดต่อเรา