ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๔

 

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

Download

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ Download
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

Download

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ Download

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๓

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓
ติดต่อเรา