ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 25644
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรถงภูมิทัศน์สุสานคริสเตียน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสปาคลีนแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 3,800 มิลลิลิตร และสปาคลีนน้ำยาฆ่าเชื้อ 3,500 มิลลิลัตร จำนวน 8 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรถงภูมิทัศน์สุสานมุสลิม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ถนน ซอย 4 ถนนเวียงใหม่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสกรีนฑง STC ขนาด 90×60 เซนติเมตร พร้อมเสา จำนวน 100 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้องสำนักปลัดและห้องผู้บริหาร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะเขียวเ (บีบอัดท้าย) ป้ายทะเบียน 80-1279 มส จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านปรับแสงแนวตั้ง ขนาดกว้าง 3.75 เมตร x 1.45 เมตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือยางสีดำ 3 โหล และถุงมือสีส้ม 3 โหล จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 2  สิงหาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์กระบะบรรทุก ป้ายทะเบียน บค 8719 มส จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ยี่ห้อ Eminent 25000 BTU เลชครุภัณฑ์ 420490012 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์สี่ประตู ป้ายทะเบียน กข 308 มส จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 400×230 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถยนต์สี่ประตู ป้ายทะเบียน กข 2466 มส จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วน้ำ จำนวน 20 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 Double A จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถเครนไฟฟ้า ป้ายทะเบียน 80-1584 มส จำนวน 4 รายการ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกกระบะ ป้ายทะเบียน บค 8719 มส จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งขบวนรถและตกแต่งต้นเทียนพรรษา  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คีมย้ำหางปลา HD-TAP จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบาะรถยนต์ รถบรรทุกเล็ก ป้ายทะเบียน 80-1037 มส จำนวน 1 รายการ งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะเขียวเล็ก ป้ายทะเบียน 80-1721 มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 3 รายการ งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถตู้ 12 ที่นั่ง ป้ายทะเบียน นข 413 มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 4 รายการ งานบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก้วน้ำ จำนวน 20 โหล งานกองคลัง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คีมย้ำหางปลา HD-TAP จำนวน 1 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขนขยะกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก 10 ล้อ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 10 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกเล็ก ป้ายทะเบียน 80-1037 มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคาม 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ ถุงงขยะสีม่วง ขนาด 28×36 นิ้ว จำนวน 300 กิโลกรัม และถุงขยะเปียกสีฟ้า ขนาด 14xx24 นิ้ว จำนวน 90 กิโลกรัม พร้อมสกรีน “แม่สะเรียงสวยด้วยมือเรา” จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ Canon ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 3 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564)
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 4 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกกระบะ ป้ายทะเบียน บค 8719 มส ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและขุดลอกรางระบายน้ำและลำคลองกำจัดวัชพืชตามถนนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 6 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อโปโลแขนยาวพร้อมสกรีน จำนวน 36 ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะเขียวบีบอัดท้าย ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook ยี่ห้อ Acer เลขครุภัณฑ์ 416530031 ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 1 คู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย รองเท้าบูท จำนวน 18 คู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 10 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Canon LPB 3050 จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตักขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 1 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 6 รายการ งานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารเลี้ยงเพลพระโครงการฯ (ปิ่นโต จำนวน 9 เถา) 1 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขนและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก 10 ล้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 10 เที่ยว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ Canon 280) ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 5 รายการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานระดับชำนาญการ 1 ตัว งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุงานบ้านงานครัว ตามเอกสารแนบท้ายรายการ จำนวน 5 รายการ งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ระบบเสียง สี เสียง ณ เวทีกลางภายในงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถขนและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง จำนวน ๓ วัน ๆ ละ ๑๐ ชุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ระบบเสียง สี เสียง ณ เวทีกลางภายในงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกิจกรรมลานวัฒนธรรม กาดมั่ว ครัวฮอม บริเวณวัดจองสูง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกิจกรรมนิทรรศการอาหารท้องถิ่นและให้ความรู้เรื่องการจัดทำโคมต่างๆ บริเวณวัดจองสูง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักดนตรี นักร้องพร้อมหางเครื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการร้อยปีวัฒนธรรมไทยใหญ่ ร้อยดวงใจทุกศาสนา ร้อยความร่วมมือชาวประชา ภายใต้ ออกหว่าแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไไฟฟ้าเพื่อประดับประดาภายในงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ (โคม ๑๖ เหลี่ยม,ตุงจ่อง,โคมกระบอก,โคมหูกระต่าย,แผงราชวัตร,จองพารา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มราชวัตรพร้อมประดับประดาโคมไฟ ขนาด ๒x๔ เมตร จำนวน ๗ ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา