ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์จืด ๒๐๐ ซีซี (ถุง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๕,๖๔๑ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๓/๐๒/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์จืด ๒๐๐ ซีซี (ถุง) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๗,๓๒๕ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๒/๐๑/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๒/๐๑/๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๒/๑๒/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๑/๑๑/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์จืด ๒๐๐ ซีซี (ถุง) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จำนวน ๑๗,๓๒๕ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๑/๑๐/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำซุ้มราชวัตร ขนาด ๒x๔ เมตร พร้อมประดับประดาตกแต่งโคมไฟ โครงการจัดงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๗/๑๐/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ (โคม ๑๖ เหลี่ยม,ตุงจอง,โคมกระบอก,โคมหูกระต่าย,แผงราชวัตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒/๑๐/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง รถขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยโดยรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ เที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา