ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กิจกรรมการเดิน – วิ่งการกุศล “กว่า แหล่ โกม” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ระยะ 5 กิโลเมตร

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กิจกรรมการเดิน – วิ่งการกุศล “กว่า แหล่ โกม” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ระยะ 5 กิโลเมตร

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2565
*** ผู้ที่สมัครโดยตนเอง รายชื่ออัพเดทถึงวันที่ 27 กันยายน 2565
*** ผู้ที่สมัครทางออนไลน์ รายชื่ออัพเดทถึงวันที่ 29 กันยายน 2565

สำหรับนักวิ่งที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงไซส์เสื้อ หรือรายละเอียด สามารถแจ้งรายละเอียด ได้ทาง
Facebook : เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
โทร : 0-5368-1231 ต่อ 12

ติดต่อเรา