ประชาคมชุมชนในเวียง

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. งานแผนและงบประมาณเทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เข้าร่วมเวทีป

ณ ร้านโกฮ้วน

ติดต่อเรา