ประชาสัมพันธ์เว็บตรวจสอบสิทธิฯ

1️. เว็บตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง พม.
http://covid.m-society.go.th/

2️. มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการ COVID-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
https://www.moac.go.th/

3️. มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/

4️. ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
https://xn--12ca3dgf4daalb2b0af2jxacs0rg.com/

5️. ตรวจเยียวยา ประกันสังคม (แต่ผู้สูงอายุ ไม่น่าจะมีได้รับ) และตรวจผ่านเว็บได้ แต่ต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเหมือนเราไม่ทิ้งกัน
https://www.sso.go.th/wpr/main/login

ติดต่อเรา