ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้มีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย จำนวน 1 หลังคาเรือน และวาตภัย จำนวน 2 หลังคาเรือน)

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา