ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่สะเรียง กรณีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้เสี่ยงสูงและผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ ท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลแม่สะเรียง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลบ้านกาศ ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลแม่สะเรียง กรณีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้เสี่ยงสูงและผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา