ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เพื่อมอบหมายงาน และเพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ดาว์นโหลดไฟล์

ติดต่อเรา