ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564 เพื่อมอบหมายงาน และเพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ติดต่อเรา