ประชุมประจำเดือน เมษายน

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี พูนศักดิ์ ดีมั่น นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมประจำเดือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยมีการจัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการแจ้งเวียนข้อราชการ หนังสือราชการ สั่งการต่างๆ พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนจริยธรรม การบรรยายเรื่อง “แนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน”

รวมไปถึงการติดตามผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานแต่ละส่วน/กอง รวมไปถึงร่วมเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2566 และกิจกรรมวันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2566

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา