ประชุมศูนย์พัฒนาความรู้เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ครั้งที่ 2/2564 (28 เมษายน 2565)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เข้าร่วมการประชุมศูนย์พัฒนาความรู้เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ดาว์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

ติดต่อเรา