ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่เรียง ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เพื่อเตรียมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ สำนักงานอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน

ติดต่อเรา