ประชุมหารือเพื่อกำหนดสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายพัลลภ หว่าละ
นายกเทศมนตรี​ตำบลแม่สะเรียง คณะผู้บริหาร​ พนักงาน เจ้าหน้่าที่ประชุมหารือเพื่อกำหนดสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาจเป็นรูปภาพของ พัลลภ หว่าละ และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ นักรบ โบราณอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง น้อง'ง ดาว และ Tep ED Funtoei และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และเสื้อคลุมอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และผู้คนกำลังนั่งไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้ง
 
ติดต่อเรา