ประชุมอสม.ทต.แม่สะเรียง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวะล้อมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยชมรม อสม.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อมอบหมายงาน และเพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง งาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ติดต่อเรา