ประชุมเจ้าของที่ดินตามโครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง

วันนี้ (10 พ.ย.65) เวลา 09.30 น. ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานการประชุมเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาเเนวถนนที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เเละให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีสำนักงานโยธาเเละผังแมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เเละประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารืออย่างพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อเรา