ประชุมเตรียมงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดย นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียงจัดประชุมเตรียมงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา โดยมี ท่านสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ภาคประชาสังคม ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

ติดต่อเรา