ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงนำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ MI ประธานกลุ่มผ้าด้นมือ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลแม่สะเรียง ตัวแทนหมู่ 12 ตำบลบ้านกาศ ประธานชุมชนมุสลิม และประธานชุมชนในเวียง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความพูดว่า "น้างยุพา ทัศนพิทักษ์กุล เทศบาลต.แม่สะเรียง"อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา