ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยการตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ที่พาดยื่นล้ำแนวสายไฟฟ้า และล้ำแนวเขต

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดย นายจำลอง สินธพ รองนายกเทศมนตรี ตำบลแม่สะเรียง ได้รับมอบหมายจาก นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ให้นำทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยการตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ที่พาดยื่นล้ำแนวสายไฟฟ้า และล้ำแนวเขตออกมา อันเป็นเหตุให้ประชาชนที่สัญจรไปมา ได้รับอันตรายจากการใช้ถนน บริเวณ 2 จุด บริเวณถนนชุมชนมะขามจุม และถนนชุมชนโป่งใน

ติดต่อเรา