ปรับพื้นที่ทำความสะอาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สัญจรไปมา

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่างเทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดย นายชัยชนะ ปุรณะวิทย์ รองนายกเทศมนตรี ตำบลแม่สะเรียง ได้รับมอบหมายจาก นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ให้นำทีมงานลงพื้นที่ ปรับพื้นที่ทำความสะอาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สัญจรไปมา บริเวณสามแยกถนนเวียงใหม่-แหล่งพาณิชย์ และเทศบาลตำบลแม่สะเรียงต้องขอขอบพระคุณ “ร้านไพลินสาส์น” ที่ให้ความกรุณาย้ายกระถางบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ Sathira Artty, กำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และถนนอาจเป็นรูปภาพของ ถนน และถนน

ติดต่อเรา