“พี่ดูแลน้อง รู้แล้วรอด” ทีมบรรเทาสาธารณภัยสายใต้ จ.แม่ฮ่องสอน ติวเข้มเด็กนชายแดนร.ร.แม่เหลอ เติมทักษะการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ

ทีมวิทยากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายใต้ โดย ชุดบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และ ชุดบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ได้จัดทีมวิทยากรบรรเทาสาธารณภัยสายใต้ ร่วม เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เจ้าหน้าที่ อบต.เสาหิน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน 80 คน โรงเรียนบ้านแม่เหลอ หมู่ที่ 2 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภายใต้การดำเนินการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยดินโคลนถล่ม ซึ่งมี

การอบรมทั้งด้านวิชาการและซักซ้อมแผนการช่วยเหลือ ในเรื่องของการแจ้งเตือน/การปฐมพยาบาลเบื้องต้น/การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย/การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน/การช่วยเหลือการสำลักอาหาร/การช่วยเหลือผู้ตกน้ำ และ การอพยพของเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการเอาตัวรอด การช่วยเหลือเพื่อน ครอบครัวและชุมชนกรณีเกิดภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆในพื้นที่ เนื่องจากชุมชนบ้านแม่เหลอ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเดินทางค่อนข้างลำบาก ที่ผ่านมาประสบความเดือดร้อนเรื่องของน้ำป่าไหล ดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง หากนักเรียนมีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือก็จะสามารถช่วยเหลือเพื่อน ครอบครัวได้ในระดับหนึ่ง.

ติดต่อเรา