มอบแผนที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบแผนที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน พร้อมแนะนำชี้แจง จุดอพยพ เส้นทางอพยพ และจุดติดตั้งถังดับเพลิง ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน 9 ชุมชน 2 หมู่บ้าน

ติดต่อเรา