มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส (ITA)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา