ยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงนำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมประชุม เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พ.ศ.2565 และเรื่องการติดตั้งบ่อดีกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา