รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง

📝 📝 📝
บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ✏ ✏ ✏
📌📌📌
นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ดำเนินการรับสมัครฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
⏬ ⏬ ⏬
*** สำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ***
⏫ ⏫ ⏫
🏢 🏢 🏢
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
📅📅📅
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
เวลา 08.00 – 17.00 น.
ติดต่อเรา