ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อประเมินและตรวจดูมาตราการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนางปภากรณ์ ศรีทัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมทีมงานร่วมกับที่กับอำเภอแม่สะเรียง สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง กรมทหารพรานที่ 36 และสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อประเมินและตรวจดูมาตราการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง POLICE"อาจเป็นรูปภาพของ ‎1 คน, กำลังยืน, กลางแจ้ง และ‎ข้อความพูดว่า "‎上ব กรมการปกครอง سان‎"‎‎อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความพูดว่า "ጠ.በ Chang MINERAL เอก แสบไส้ แสบ ไส้"อาจเป็นรูปภาพของ ‎3 คน ซึ่งรวมถึง หมอเค วีไอพี, ผู้คนกำลังยืน และ‎ข้อความพูดว่า "‎ชปเปอ แม่ยา Eل หน้าร้าน รัวกันเอง เปิด‎"‎‎อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง

ติดต่อเรา