ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น (รู้แล้วรอด)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำชุมชน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการลงพื้นที่โดยมีกลุ่มเป้าหมายทุกครัวเรือนทั้ง 9 ชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น (รู้แล้วรอด) ให้แก่ประชาชน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานในการขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ติดตามข่าวสาร ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ โดยการพูดคุยสายตรงกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
📢 เชิญชวนพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโหลดแอพพลิเคชั่น “รู้แล้วรอด” ที่สามารถติดต่อประสานงานของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ทุกอย่างจบในที่เดียว รวดเร็ว ทันที เข้าถึง แค่คลิ๊ก 👉🏻 https://limitless-skate-2294.glideapp.io/
ติดต่อเรา